Δορυφόρος της NASA που είχε εκτοξευτεί με το Challenger θα πέσει σήμερα στη Γη

Δορυφόρος της NASA που είχε εκτοξευτεί με το Challenger θα πέσει σήμερα στη Γη

Ελάχιστη η πιθανότητα προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στο έδαφος

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More