Δικαστήριο ΕΕ: Η Airbnb πρέπει να στέλνει στην εφορία πληροφορίες για τις μισθώσεις- Και να παρακρατεί φόρο

Δικαστήριο ΕΕ: Η Airbnb πρέπει να στέλνει στην εφορία πληροφορίες για τις μισθώσεις- Και να παρακρατεί φόρο

Η εταιρεία είχε προσφύγει σε ιταλικό δικαστήριο κατά νόμου  Read More 

Generated by Feedzy