ΔΕΗ: Ανακοινώθηκαν τα νέα τιμολόγια ρεύματος για τον Φεβρουάριο -Μειωμένα έως και 65%

ΔΕΗ: Ανακοινώθηκαν τα νέα τιμολόγια ρεύματος για τον Φεβρουάριο -Μειωμένα έως και 65%

Xαμηλότερα από τα 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More