Για πρώτη φορά εργαστηριακά αιμοκύτταρα εγχύθηκαν επιτυχώς σε ανθρώπους

Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών θα ωφελήσουν πολύ τους ανθρώπους με σπάνιους τύπους αίματος.  Read More 

Generated by Feedzy