Βουλή: Ψηφίστηκε το ν/σ του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ε…
Θέματα: Ολομέλεια Βουλής, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΝ, Νομοσχέδια, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Read More 

​ 

Generated by Feedzy