Βουλή: Ψηφίστηκε η τροπολογία για το “καλάθι του νοικοκυριού”

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ε…
Θέματα: Ολομέλεια Βουλής, Τροπολογία, Νομοσχέδια, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΝ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Read More 

​ 

Generated by Feedzy