Από τη Μεγάλη στη Σύγχρονη Ελλάδα: Μια έκθεση για τη Μεγάλη Ιδέα στο Ιστορικό Μουσείο

Στο κύριο μέρος της έκθεσης, φωτογραφικά τεκμήρια, έγγραφα και αντικείμενα από τις συλλογές του ΕΙΜ, πλαισιωμένα από μαρτυρίες, αποσπάσματα ημερολογίων, δημοσιεύματα του Τύπου και βίντεο αφηγούνται την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία.  Read More 

Generated by Feedzy