Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου 2022 για τους μη μισθωτούς 

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Ιανουαρίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, με καταλη…
Θέματα: Ασφαλιστικές Εισφορές, Ε.Φ.Κ.Α., Επικουρική Ασφάλιση, Εφάπαξ, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες, Αγροτικά
Read More

Generated by Feedzy