Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες παρόχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ

https://www.ticketswe.gr/

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, οι οριστικοί πίνακες Παρόχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Συνταξιούχων e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) 2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.g…
Θέματα: Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, Κοινωνικός Τουρισμός, Συνταξιούχοι, Συντάξεις, Ε.Φ.Κ.Α., ΟΑΕΕ, ΔΥΠΑ, Gov.grRead More

Generated by Feedzy