Έρευνα: Ο περίπατος στη φύση μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα σε ανθρώπους με κατάθλιψη

Έρευνα: Ο περίπατος στη φύση μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα σε ανθρώπους με κατάθλιψη

Τα αποτελέσματα μιας μικρής, αλλά διαφωτιστικής έρευνας

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More 

Generated by Feedzy