Έρευνα δείχνει έλλειψη ενημέρωσης και λανθασμένες αντιλήψεις σε θέματα γονιμότητας

Ένας στους 3 ερωτώμενους δηλώνει ότι η γυναικεία γονιμότητα αρχίζει να μειώνεται στις ηλικίες των 46-55 ετών  Read More 

Generated by Feedzy