Έκαναν SAP, παρασύρθηκαν από την παλίρροια και αποκλείστηκαν στα ανοιχτά για 3 μέρες

Έκαναν SAP, παρασύρθηκαν από την παλίρροια και αποκλείστηκαν στα ανοιχτά για 3 μέρες

Διερχόμενο σκάφος άκουσε τις φωνές τους και τους διέσωσε

-> Διαβαστε περισσότερα  στην πηγή Read More